Begroting & Prognose

Het kost vaak wat discipline om alle cijfers administratief uit de kast te halen, waarna er een gerichte blik wordt geworpen op de kosten, omzet en winst. Door te kijken wat de toekomst mogelijk kan brengen kan er worden bepaald welke koers er wordt gevaren, dit wordt ook wel begroten genoemd. Begroten is juist bedoeld om te zorgen dat vroegtijdig doelen kunnen worden gezet, maar waar begin je?
zzpcijfers

zzpcijfers

Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Om deze vragen cijfermatig te visualiseren kan er een exploitatiebegroting worden opgesteld voor het aankomende jaar. Door het volgende in te vullen komt er een algemeen beeld van wat het toekomende jaar kan gaan doen:

   • Verwachte omzet

   • Verwachte inkoopwaarde

   • Verwachte (vaste) kosten

   • Verwachte afschrijvingen

   • Verwachte belastingen 

  Verder is het natuurlijk belangrijk dat er een overzicht komt wat er in de kas zit, de cashflow binnen het bedrijf. Door dit per maand op te stellen kan er goed worden bijgehouden wat de ontvangsten en de uitgaven zijn.                                      

    • Ontvangsten: debiteuren

    • Uitgaven:
       • Inkopen

       • Bedrijfskosten

       • Betaling inventaris

     • Netto ontvangsten (ontvangsten – uitgaven)

     • Saldo bank

     • Eindsaldo bank 

    De begrotingen zijn gemaakt, veel cijfermatige overzichten, maar kunnen wij hier chocola van maken? Het antwoord is een dikke ja. Op basis van deze cijfers kunnen er doelen worden gesteld. 

    Wilt het bedrijf minder kosten, meer omzet of blijere klanten in het volgende jaar? Dan kunnen er prestatie indicatoren worden opgesteld. 20% meer omzet groei, de bruto marge die zeker 12% moet groeien en een blijheid cijfer van een 8. De indicatoren hoeven niet perse financieel te zijn, maar het financiële aspect is vaak goed te meten. 

    Doelen opstellen is het spel van vooruit kijken en bijsturen, maar niks is zo veranderlijk als de toekomst. Terugkijkend naar de situatie met de energietarieven geeft een goed beeld dat niks in steen is gebeiteld. 
    ZZP-cijfers maakt daarom gebruik van Visionplanner, zo kunnen wij een budget opstellen en per periode de prognose opstellen. Door samen met onze klanten de situatie per periode te analyseren en vergelijken met de doelstellingen, kunnen wij de onderneming sturen richting haar doelstellingen, wij denken graag mee met u. 

    Gebaseerd op onze eigen ervaringen:

    De scherpste inzichten komen voort uit de beste software

    Lig je op koers?

    Als je de doelen vastlegt in Visionplanner, kun je gedurende het jaar altijd zien of je op koers ligt, en als het nodig, stuur je bij. Visionplanner geeft duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen realisatie en begroting, en wat je de rest van het jaar nog moet presteren om je doelen te halen. 

    De voordelen voor de ondernemer

    Als ondernemer ben je misschien niet zoveel bezig met de cijfertjes in je administratie. Dat begrijpen we. Maar je hebt waarschijnlijk wel bepaalde doelstellingen.

      • Je wilt 15% omzetgroei halen.

      • Je wilt je personeelskosten met 5% verlagen dit jaar.

      • Je wilt je brutomarge verbeteren.

     Hoe weet je of dat gaat lukken?

     In je Visionplanner dashboard kun je eenvoudig je doelstelling vastleggen, en met een paar slim gekozen weergaves zie je precies wat je weten wilt. Niet meer en niet minder. 

     Liquiditeitsprognose

     In Visionplanner kun je maandelijks een gedetailleerde liquiditeitsprognose maken. Op basis van de meest recente balanspositie rekenen we de gevolgen door van verwachte inkomsten en uitgaven. Als ondernemer zie je zo precies wat er de komende tijd gaat gebeuren op je bankrekening.

     Bron: https://www.visionplanner.com/product/begroting?hsLang=nl 

     Welk software gebruiken wij nog meer?
     Om goed en snel je administratie bij te houden maken wij gebruik van                  de app WeFact.

     Wij maken langere tijd gebruik van WeFact en waarom wij dit gebruiken is gebaseerd op het volgende:

     WeFact is een gebruiksvriendelijk online facturatie pakket waarmee je foutloos jouw administratie bijhoudt. Je maakt gemakkelijk facturen en offertes aan, verwerkt jouw inkoopfacturen en hebt een actueel overzicht van jouw administratie. Ook koppelt WeFact naadloos aan het boekhoudpakket van ZZP Cijfers. WeFact staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en een goede product ondersteuning.

     Link uitlegvideo: https://www.youtube.com/watch?v=TdiDTE4-JLE