van eenmanszaak naar bv zzp-cijfers.nl

Van eenmanszaak naar BV

Het is mogelijk om je eenmanszaak om te zetten naar een bv. Wanneer je op zoek bent naar minder persoonlijke aansprakelijkheid, het spreiden van risico’s, het makkelijker maken om de onderneming te verkopen of andere fiscale voordelen, is dit een mogelijkheid. Het grote verschil na de omzetting zit hem in dat je niet als persoon, maar de bv de onderneming drijft.
zzpcijfers

zzpcijfers

Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Het is mogelijk om je eenmanszaak om te zetten naar een bv. Wanneer je op zoek bent naar minder persoonlijke aansprakelijkheid, het spreiden van risico’s, het makkelijker maken om de onderneming te verkopen of andere fiscale voordelen, is dit een mogelijkheid. Het grote verschil na de omzetting zit hem in dat je niet als persoon, maar de bv de onderneming drijft.

Omzetten van eenmanszaak in bv: 3 manieren

Er zijn drie verschillende manieren om je eenmanszaak om te zetten in een bv. Bij alle manieren ontvang je een nieuw kvk-nummer. Lees verder wat je per mogelijkheid moet doen.

1. Activa-passivatransactie

De activa-passivatransactie maakt het snel en eenvoudig om je eenmanszaak om te zetten in een bv. Hierbij verkoop je alle bezittingen (activa), en alle schulden (passiva) van de eenmanszaak aan de nieuwe opgerichte bv.

Hoe?

Richt allereerst een bv op bij de notaris. Daar wordt gezorgd voor de inschrijving van je bv bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens is het opstellen van een activa-passivadocument verplicht. Hierin staat welke bezittingen en schulden worden verkocht aan de nieuwe bv. Je kunt dit document zelf opstellen, of laten doen via een notaris of een (online) digitale aanbieder.

Via de activa-passivatransactie is er geen notariële akte van inbreng nodig bij het omzetten van een eenmanszaak. Ook hoef je dit document niet af te stemmen met de belastingdienst.

Let wel op, aangezien de eenmanszaak stopt, kan je te maken krijgen met stakingswinst.

2. Ruisende inbreng

Ben je van plan de omgezette onderneming naar bv binnen drie jaar te verkopen? Dan is ruisende inbreng* voor jou het meest van belang.

Hoe?

Stuur een intentieverklaring op naar de Belastingdienst. Dit document laat weten dat je je eenmanszaak ruisend omzet naar een bv. Stel het document samen met een boekhouder of specialist.

Vervolgens richt je een bv op bij de notaris. Daar wordt een akte van inbreng opgesteld, met daarin alle activa en passiva van de eenmanszaak die overgaan naar de bv. De notaris zorgt ook voor de uitschrijving van je eenmanszaak én de inschrijving van de bv bij de Kamer van Koophandel. De bv gaat verder met de actuele boekwaarden op de balans.

Let ook hier op, aangezien de eenmanszaak stopt, kan je te maken krijgen met stakingswinst.

*Per 1 januari: ben je van plan om per 1 januari je eenmanszaak met terugwerkende kracht ruisend in te brengen? Stuur de intentieverklaring dan binnen drie maanden op naar de Belastingdienst. Wil je dit per 1 januari in laten gaan? Doe dit dan vóór 1 april. De geboekte resultaten vanaf 1 januari worden dan meegenomen in de balans van de bv, waardoor je belasting bespaart. Daarnaast hoef je over de eerste maanden van dat jaar geen aparte administratie en jaarrekening te voeren. Het is vervolgens tot 1 oktober van dat jaar mogelijk een bv op te richten en je eenmanszaak in te brengen in de bv.

3. Geruisloze inbreng

Tot slot is het mogelijk je eenmanszaak met terugwerkende kracht om te zetten naar een bv middels geruisloze inbreng. Waar de ruisende inbreng niet verder gaat met dezelfde boekwaarden, gaat de onderneming dat hier wél. Dit resulteert in het grootste voordeel: je hoeft geen belasting te betalen over de meerwaarde van je eenmanszaak. Je nieuwe bv start dus met een gelijkwaardige balans als de eindbalans van je eenmanszaak.

Hoe?

Wil je je eenmanszaak per 1 januari met terugwerkende kracht geruisloos inbrengen in een bv? Stel dan, samen met een boekhouder of specialist, een intentieverklaring op. Stuur deze vóór 1 oktober van dat jaar naar de Belastingdienst. Ga vervolgens naar de notaris en stel daar op basis van een inbrengbalans en inbrengomschrijving een akte van inbreng op. Heb je de intentieverklaring voor 1 oktober geregistreerd bij de Belastingdienst? Dan heb je tot 1 april van het volgende jaar de mogelijkheid om via de notaris een bv op te richten, en de eenmanszaak in te brengen. De notaris zorgt ook voor de uitschrijving van je eenmanszaak én de inschrijving van de bv bij de Kamer van Koophandel